Rapor alan çalışanlar dikkat. Paranız geri alınabilir. Bilinmeyen detay ortaya çıktı

SGK tarafından sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik raporu sonrası aylık bağlandığını belirten SGK Uzmanı Ete, geçici iş göremezlik raporunu tanımlayarak, diğer adıyla rapor parası olarak ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin işçinin iş kazası, meslek hastalığı geçirmesi veya hastalığın analık durumunda işe gelemediği için uğradığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen ücret olduğunu söyledi.

PARANIZ GERİ ALINABİLİR

Ödemenin işçinin yatarak veya ayakta tedavi olmasına göre değişeceğini belirten Ete, işçi yatarak tedavi görüyorsa günlük kazancın yarısını, ayakta tedavi görüyorsa da günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verildiğini, işçinin tedavisini aksatma durumunda ise sürecin uzadığını belirtti. Ete, yaşanan durumun kurumca tespit edildiği takdirde yapılan ödemenin dörtte biri kurum tarafından kesilerek rapor alan işçiye eksik ödeme yapıldığını belirtti.

Ete, geçici iş göremezlik gelirinin birden fazla olması durununda ise iş kazası, meslek hastalığı, analık hali bir arada olursa yapılacak ödemenin en yüksek oran üzerinden hesaplanarak ödendiğine dikkat çekti. Ete, “Geçici iş göremezlik gelirinde rapor parası hastalık halinde üçüncü günde başlatılır” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALAN İŞÇİ ÇALIŞABİLİR”

Sürekli iş göremezlik gelirinin kısmı gelir ve tam gelir olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Ete, “İşçinin meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 10 üzerinde raporla kesinleştiği takdirde sürekli tam iş göremezlik geliri bağlandığını, İşçinin rapora itiraz edebileceğini, Bu durumda itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderildiğini ifade etti. Ete, “sürekli İş göremezlik geliri alan işçi çalışabilir. Sigorta prim şartı da aranmaz” ifadelerini kullandı.

Ete, iş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 100 olursa işçiye sürekli tam iş göremezlik maaşı bağlandığını, meslekte kazanma gücü kaybı 100 altında ise bu durumda sürekli kısmı iş göremezlik geliri bağlandığını, sürekli tam iş göremezlik durumunda sigortalı işçiye aylık kazancın yüzde 70’i oranında maaş bağlanacağını ifade etti.

SON DEĞİŞİKLİKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sürekli iş göremezlikle ilgili son değişikliği aktaran Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş göremezlik oranı yüzde ellinin altında olduğu için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlamadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5/12/2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile bu uygulamadan vazgeçtiğini, böylece vefat tarihinin 2008 öncesi dahi olsa hak sahipleri talep etmeleri halinde sürekli iş göremezlik geliri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacağını ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir